O Akci Památky

Akce Památky, jeden z programů Hnutí Brontosaurus, zaštiťuje dobrovolnické akce pro mladé lidi se zájmem o památky a kulturní dědictví České republiky. Většina akcí, které pod Akce Památky (zkráceně APam) spadají, problíhá formou jarních a podzimních víkendovek. Každá víkendovka je vystavěna na třech základních pilířích, kterými jsou dobrovolnická práce, zážitkový program a vzdělávání. 

 

031

 

Hnutí Brontosaurus je uskupení především mladých lidí do 26 let, kterým není lhostejný svět, ve kterém žijí. Vlastní dobrovolnickou prací proto podporují péči o přírodu i památky, vedou dětské oddíly nebo vzdělávají veřejnost v oblasti ekologie. Hnutí Brontosaurus je se svou čtyřicetiletou historií nejstarší neziskovou organizací v České republice. 

Nejbližší akce

  • Víkendovky