O víkendovkách

Víkendovky Akce Památky jsou způsob, jakým můžete vlastní rukou přispět k ochraně českých a moravských památek a kulkutrního dědictví. Sami si zkusíte postavit hrad nebo kapličku, zažijete spoustu legrace a seznámíte se s novými lidmi. Víkendovka většinou začíná v pátek večer a končí v neděli odpoledne. Čas budete trávit především na vybrané památce, kde budete i bydlet a spát.  029

 

Každá víkendovka Akce Památky stojí na třech základních pilířích:

 

Dobrovolnická práce probíhá přímo na lokalitě. Společně s účastníky a organizátory víkendovky většinou pracuje i kastelán nebo správce. Dobrovolníci mohou provádět pouze nekvalifikované práce, takže restaurování gotických fresek se nedočkáte. Ale právě díky vašemu nadšení mohou kasteláni zaplatit odborníky, kteří historické cennosti zachrání. Zákoník práce dovoluje pracovat až mladistvým od patnácti let, většina organizátorů proto mladší účastníky na pracovní akce ani nepřijímá. Na začátku každé akce vás organizátoři proškolí o bezpečnosti práce.

 

Zážitkový program vyplňuje většinu víkednovky. Obvykle začíná už v pátek večer, pokračuje přes sobotní odpoledne a končí před nedělním obědem. Záleží pouze na organizátorech, jak bude program zaměřen. Na larpové akci můžete prožít víkend v cizí kůži, na taneční víkendovce prošoupete podrážky i podlahu, jinde se naučíte základy tradičních řemesel.

 

032Vzdělávání v oblasti historie a památkové péče má na většině akcí pod patronátem správce nebo kastelán. Tato část víkendovky obvykle probíhá formou prohlídky zámku či hradu, při které se často dostanete i mimo tradiční prohlídkové trasy. Kromě prohlídky můžete zažít třeba i přednášku, někdy je vzdělávání přímo zapojeno do zážitkového programu.

 

Nebojte se přijet! Stačí napsat na kontaktní mail uvedený v kalenáři akcí a organizátoři Vám řeknou více o konktréní víkendovce. Akce jsou pořádány právě pro Vás a Vy jste na ně srdečně zváni.

 

Nejbližší akce

  • Víkendovky